Kilpailu on päättynyt. Kiitos paljon kaikille kilpailuun osallistuneille! Voittajaksi on arvottu nimimerkki @ullagogo. Paljon onnea :)

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä
Isku Koti Oy, Mukkulankatu 19, 15210 LAHTI
Y-tunnus: 1831496-4

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Järjestäjän ja Lundia Oy:n henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on 1.8.-13.8.2017. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa.

4. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua Instagramissa. Ota kuva Lundian osastosta missä tahansa Iskun myymälässä ja julkaise kuva Instagramissa tunnuksella #lundiaiskussa. Vain kilpailuaikana tehty osallistuminen huomioidaan. Osallistujan Instagram-tilin tulee olla julkinen, jotta kisaan osallistuminen pystytään huomioimaan. Osallistuja vakuuttaa omistavansa kaikki oikeudet kuvaan ja hankkineensa suostumuksen kuvan käyttöön kaikilta siinä mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. Voittajan Instagram-nimimerkki ja kilpailuun osallistunut kuva voidaan julkaista Järjestäjän sekä Lundia Oy:n kotisivuilla, sosiaalisen median sivuilla ja uutiskirjeessä ilman erillistä luvan pyyntöä. Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima.

5. Voittajan valinta
Voittaja arvotaan kaikkien osallistuneiden joukosta.

6. Palkinto ja voittajalle ilmoittaminen
Kilpailussa arvotaan 1 kpl 1500 euron arvoinen sisustuslahjakortti Iskuun, joka toimii maksuvälineenä ainoastaan Lundia Oy:n tuotteita ostettaessa. Kilpailun voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin yksityisviestillä viikolla 33. Ellei kilpailun voittajaa tavoiteta kolmen vuorokauden sisällä ilmoittamisesta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

7. Palkinnon toimittaminen
Palkinto toimitetaan kirjeellä voittajan ilmoittamaan osoitteeseen.

8. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkinto on henkilökohtainen, eikä niitä voi siirtää.

9. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

10. Kilpailun säännöt ja niiden noudattaminen
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen kilpailuun osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee kilpailun järjestäjä. Järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.